fbpx

טלפון:

050-2396800

כתובת:

עכו, בן עמי 7

שעות:

08:00 - 17:00

 

ביטוח צד ג’

מהו ביטוח צד ג’ לרכב?

ברוב המקרים, כשמדובר בתאונות דרכים לא עלינו, מעורב עוד רכב ומישהו צריך לשלם על הנזק שנגרם לו. ביטוח צד ג’ מכסה את הנזקים שניגרמו לרכב אחר כאשר מדובר בנזקי רכוש בלבד. אנשים שרכשו ביטוח מקיף לרכב, מוגנים מבחינת צד שלישי ואינם חייבים ביטוח זה. ביטוח צד ג’ לרכב בדרך כלל ידרוש מכם להשתתף בפיצוי יחד עם חברת הביטוח, אבל אם בפוליסה אתם משלמים עבור ביטול השתתפות עצמית, התשלום נופל על החברה. עוד, ביטוח צד ג’ מהווה את הכיסוי הבסיסי ביותר (מעבר לביטוח חובה המכסה רק נזקי גוף) עבור נזקי רכוש. במקרה של תאונה בה גרמת נזק לרכב אחר, תובעת חברת הביטוח של הנפגע את חברת הביטוח שלך והן מסתדרות ביניהן כשאתה לעיתים נדרש להשתתפות עצמית. חשוב לזכור: ביטוח צד ג’ לרכב מכסה את כל הפגיעות שנגרמו על ידי המכונית המבוטחת שלך לרכב או לרכוש אחר,

וזאת אם הוכחה אשמתו של המבוטח. אם הנהג השני אשם, החברה שלו משלמת את הנזק, לכן מומלץ לא להודות באשמה בשום פנים ואופן בזמן התאונה ולא לחתום שום מסמך, רק להחליף פרטים. מכאן חברות הביטוח יעשו את העבודה. בשביל זה אנחנו משלמים להן, לא?. לא רק מכוניות מכסה ביטוח צד ג’ לרכב אלא גם כל רכוש אחר שנפגע על ידי המבוטח, כמו ריהוט, גדר, וכל רכוש אחר.

מהם דמי השתתפות עצמית?

דמי השתתפות עצמית לעניין ביטוח צד ג’ הם סכום קבוע אותו יצטרך לשלם המבוטח במקרה של אירוע. הסכום נקבע מראש, בזמן חתימה על הפוליסה מול חברת הביטוח ובמקרים מסויימים ניתן לבטל או להפחית אותו תמורת תוספת פרמייה.

מהו סכום הפיצוי?

סכום הפיצוי לטובת המבוטח נקבע בהתאם לשיעור הנזק שנגרם לצד ג. שעור הפיצוי לא יעלה על הגבול המקסימאלי שמצויין בפוליסה.

ומה עם ביטוח צד ג’ לאופנוע?

ביטוח צד ג’ לרכב הוא אחד המקובלים ביותר על רוכבי אופנועים ורכבים דו גלגליים למיניהם. כאן ההחלטה היא בדרך כלל הדדית, הן של חברת הביטוח והן של המבוטח. החברה לא ששה לעשות ביטוח מקיף בגלל הסיכון לו נתון רכב דו גלגלי והמעורבות התכופה שלו בתאונות שבדרך כלל מסתיימות בנזקים גבוהים לאופנוע או הקטנוע (בדרך כלל total loss), ואילו הרוכב אינו מבטח כיוון שהחברות מפקיעות מחירים כתוצאה מהסיכון. למרבה האירוניה, ביטוח גובה הפוליסה של קטנוע יכולה להיות גובה יותר מערכו הכספי. לכן, רוכבי קטנועים או אופנועים מסתפקים ב- ביטוח צד ג’ לרכב למקרה בו יפגעו בכלי רכב אחר. בקיצור, כשמדובר באופנועים או קטנועים, הודות לסיכון הרב ובעקבותיו, הסיכוי הגבוה לתאונות, ביטוח צד ג לאופנוע נחשב נפוץ בקרב בעלי אופנועים, ורובם רוכשים אותו במקום הביטוח המקיף.

מתי ביטוח צד ג’ לרכב אינו תופס ?

בכל סוגי הביטוח, יש יוצאים מן הכלל. זאת מכיוון שעל שני הצדדים לקיים את התנאים. לכן, גם ביטוח צד ג’ לרכב לא יתורגם לפיצוי כספי במקרים בהם המבוטח נהג תחת השפעת סמים או אלכוהול ברמה שמעבר לרמה המותרת על פי חוק. סייג נוסף הוא במקרים בהם נעשה שימוש חריג ברכב כמו נהיגת שטח (אם זה לא מוגדר בפוליסה) או שימושים חריגים אחרים.

Skip to content