fbpx

טלפון:

050-2396800

כתובת:

עכו, בן עמי 7

שעות:

08:00 - 17:00

 

ביטוח בריאות

מהו ביטוח בריאות?

כל תושב במדינה זכאי לקבל ביטוח בריאות. השירות ניתן על ידי קופות החולים המאפשרות במקביל רכישת סל שירותים נוספים (שב”ן), באופן פרטי. חברות הביטוח השונות מציעות אף הן ביטוחי חיים פרטיים מקיפים ללקוחותיהם הפרטיים והקולקטיביים.

מהו חוק בריאות ממלכתי?

במסגרת שירותי הבריאות, המדינה אחראית למימון  סל שירותי הבריאות. קופות החולים אחראיות כלפי המבוטחים, למתן מלוא שירותי הבריאות לפי חוק זה. שירותי הבריאות הכלולים בסל ,ניתנים לפי שיקול דעת רפואי, במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים . בכל שנה קובעת ועדת סל התרופות אילו תרופות וטיפולים יהיו חלק מביטוח בריאות ממלכתי ואילו לא. מתוך מאות תרופות וטכנולוגיות המוצגות לוועדה נבחרות בין 60 ל-80 תרופות בשנה בהתאם לתקציב משרד הבריאות, ועל כל תרופה שאינה נמצאת בסל נאלצים החולים הנזקקים לה לשלם מחיר מלא.

כיצד ניתן להרחיב את הסל הרפואי?

בכדי להרחיב את גבולות הסל, קופות החולים החלו להציע שירותי בריאות משלימים (שב”ן) מטעמן, הכוללים שירותים שאינם חלק מסל הבריאות בתמורה לדמי מנוי קבועים, ואלו הביאו להתפתחותם של כרטיסי הזהב, מושלם ופלטינה של קופות החולים המאפשרים לבעליהם לבחור את המנתח שבהסכם עם הקופה, לקבל חוות דעת ממומחים וייעוץ דיאטני, לקבל שירותי רפואה משלימה והחזרים על אביזרים רפואיים שונים, וכן לכסות את בדיקות ההריון, בהתאם להסכם עם הקופה.

מהו ביטוח ביטוח בריאות פרטי?

על אף יתרונותיהם, שירותי בריאות משלימים לא מסייעים למי שנזקק לתרופות שנמצאות מחוץ לסל התרופות, ולא מספקים מענה טוב דיו במקרה של צורך בניתוחים והשתלות. בכדי להעניק לצרכני הבריאות את טווח השירותים הזה, חברות הביטוח משווקות ביטוח בריאות פרטי, הכוללת מגוון של כיסויים.

אילו כיסויים כולל ביטוח בריאות פרטי?

פוליסות ביטוח בריאות מציעות למבוטחים תרופות שאינן חלק מסל התרופות. אחד הכיסויים החשובים בביטוח בריאות פרטי הוא כיסוי לניתוחים פרטיים בארץ. במסגרת כיסוי זה המבוטח יכול לבחור את המנתח, מקום הניתוח ומועדו ולקבל החזר כספי בעבור הניתוח החל מהשקל הראשון. במקרה של ניתוחים בחו”ל, הביטוח מכסה את העלויות של הניתוח ואת הוצאות הטיסה והשהייה של המבוטח ומלוויו בהתאם לתנאי הפוליסה. גם טיפולים בלתי חודרניים שמחליפים את סכינו של הכירורג נמצאים בכיסויי ביטוח בריאות פרטי ומאפשרים את הבחירה בהם על פני ניתוח פולשני. ביטוח השתלות מאפשר למבוטח לקבל איברים הדרושים לו גם בחו”ל ומנתק את התלות ממערך תרומות האיברים בארץ. אחד הכיסויים הנפוצים והמתבררים כמשתלמים ביותר למבוטחי ביטוח בריאות פרטי הוא ביטוח תרופות. במסגרת ביטוח זה, המבוטח זכאי למימון תרופות שאינן בסל התרופות וכן לתרופות לטיפול בסרטן. בחלק מהפוליסות תתכן השתתפות עצמית בגובה של עד 15% או עד סכום מוגדר מראש, אך במקרה ונזקקים לתרופות אלו מדובר בחסכון של מאות עד אלפי שקלים בחודש. חשוב לציין כי בכל פוליסה קיימים סייגים המגדירים מה חברת הביטוח לא מכסה, ולכן יש לעיין בתנאי הפוליסה לפני החתימה.

Skip to content