fbpx

טלפון:

050-2396800

כתובת:

עכו, בן עמי 7

שעות:

08:00 - 17:00

 

מבטחים

מבטחים קרן פנסיה הינה אחת מקרנות הפנסיה המובילות בישראל גם מבחינת היקף נכסים וגם מבחינת מספר מוטבים.

קרן מבטחים עברה תהפוכות רבות בעשורים האחרונים. לכן אפשר להתייחס לקרן בשתי תקופות זמן עיקריות : קרן פנסיה מבטחים הישנה, וקרן פנסיה מבטחים החדשה.

כיום, הקרן מנוהלת על ידי חברת הביטוח מנורה הידועה בטיפול המעולה שלה, במיומנויות ניהול מעולות, וגם בשקיפות שלה. לקרן הפנסיה מבטחים ישנם את מספר המבוטחים הרב ביותר בישראל, מבין יתר קרנות הפנסיה. למעשה, מחצית מהמבוטחים בארץ מבוטחים בקרן מבטחים. בחיסכון פנסיוני מזן קרן פנסיה ישנו יתרון משמעותי במספר רב של מבוטחים. זאת מאחר והביטוח בקרן פנסיה הוא ביטוח הדדי.

ביטוח הדדי משמעותו שהסיכון שכספי הקרן יקטנו קשור קשר ישיר לבריאותם ולאורך חייהם של המוטבים בה. אם חלק משמעותי של המבוטחים חולה פתאום, הקרן צריכה לשלם קצבת נכות לרבים מבין עמיתיה. הסכומים שנשמרים בה מצטמצמים. זה משפיע על קצבת הזקנה שתקבלו מהקרן כמוטב בריא אשר יצא לפנסיה. לכן ישנה הטענה כי קרן פנסיה קטנה יכולה לסבול מגורם זה, וביחוד כאשר לקוחותיה נמנים עם פרופיל מסוים. למשל לא מומלץ לחסוך בקרן פנסייה למי שחובב ספורט אתגרי, בשל פרופיל סיכון גבוה יותר של המוטבים בה.

מבין קרנות הפנסיה הרבות, קרן פנסיה מבטחים החדשה מכילה את מספר המבוטחים הגבוה ביותר. לכן פזורת הסיכון הינה מקסימלית. בערך עשרת אלפים חברות וארגונים שונים כבר בחרו בקרן הפנסיה מבטחים החדשה להיות קרן הפנסיה לעמיתים שלהם. בחירתם החכמה היא זו מכיוון שבארגונים אלו מטפלים בעובדיהם ולכן העדיפו גוף רציני והמנוהל ראוי לשם הפקדת כספי קרן הפנסיה של עובדי החברה. בדרך כלל, הארגונים האלו גם יודעים איך לבדוק קרנות פנסיה שונות וכיצד לערוך השוואת תנאים בין קרנות פנסיה שונות.

קרן פנסיה מבטחים החדשה הינה בבעלות חברת הביטוח מנורה. מנורה היא חברה גדולה ומובילה בשוק הישראלי ומהווה הגב כלכלי חשוב במקרים שונים לחברות אשר עוסקות בקרנות פנסיה. ישנו גם יתרון במיקומם של הסניפים ברחבי בארץ מאחר ואם חלילה תצטרכו את עזרת הקרן לפדיון פנסיית נכות או פנסיית שארים, בוודאי מצבכם הפיזי או הנפשי הוא לא במיטבו כרגע, ואילו סניף קרוב יעזור לכם ויקל בפנייה לקרן. אך כדאי לזכור שגם לגודל ישנם חסרונות. במקרים מגוונים דווקא מי שקטן יותר מתאמץ יותר. ייתכן ששחקנים קטנים, אבל לא קטנים מדי, (לדוגמה קרן מקפת וקרן מיטבית הן שחקניות גדולות באופן יחסי) יוכלו לספק תשואות גבוהות יותר מהקרן הגדולה והאיתנה.

Skip to content