fbpx

טלפון:

050-2396800

כתובת:

עכו, בן עמי 7

שעות:

08:00 - 17:00

 

שומרה

שומרה הינה אחת מחברות הביטוח המובילות בישראל.

שורה מזוהה עם יושר ואמינות כאשר החברה מחוייבת לערכי היושר וההגינות העסקית בכל מערכות החבקה. את זאת היא חייבת כלפי לקוחותיה, יועציה, סוכניה, ועובדיה. בשומרה חותרים לביטוח תוך שימוש במקצוענות, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, ושירותיות מיומנת יעילה ומהירה כלפי כל המבוטחים. שומרה מצטיינת במתן פתרונות שונים ויעילים בענפים ביטוחיים רבים, כגון ביטוח דירה, ביטוח רכב, ביטוח משכנתא, ביטוח יהלומנים ותכשיטנים, ביטוח ועדי בתים ועוד רבים.

ביטוח משרדים זהו ביטוח אשר מיועד למשרדים בינוניים וקטנים שאר בו מביאה שומרה בחשבון את המאפיינים המיוחדים לסוג זה של סיכון. גם מוצר זה תומחר על ידי שומרה בתעריפים אטרקטיביים ביותר. הפוליסה כוללת הוצאות פינוי הריסות אשר זהו כיסוי המגן עליכם בגין הוצאות שהוצאתם בכדי לפנות את הריסות משרדכם אם הוא נהרס בעקבות אירוע ביטוחי אשר נמצא מכוסה בפוליסה. הפוליסה כוללת גם כיסוי בגדים אישיים וחפצים בגין נזק לבגדים וחפצים של עובדים ומנהלים בעת היותם בבית העסק שלכם. גם תכולת המשרד כלולה בפוליסה, בגין נזק לתכולת המשרד, בזמן הימצאה באופן זמני מחוץ למשרד.

ביטוח חנויות בקניון זוהי פוליסה מורחבת אשר מיועדת לשם ביטוחן של חנויות בקניון. גם כאן מביאה שומרה בחשבון את העובדה כי קניון הינו מקום סגור. משום כך, שמחירי הביטוח משקפים את רמת הסיכון הנמוכה לסיכונים כגון פריצה או אש. עיקרי הכיסוי הם הוצאות פינוי הריסות, זהו כיסוי אשר מפצה אותכם בגין הוצאות שהוצאתם בכדי לפנות את הריסות החנות, אם היא נהרסה בעקבות מקרה ביטוחי אשר מכוסה בפוליסה. כמו כן הפוליסה כוללת כיסוי לדיור חליפי אשר ידאג לכם למחיר השכירות שנאלצתם לשלם בגין חנות חליפית שעברתם אליה, בעקבות מקרה ביטוח אשר כלול בפוליסה, שקרה לעסקך. בפוליסה גם כלול כיסוי לשכר אדריכלים, אשר מבטיח לפצות אתכם בשל השכר שנאלצתם לשלם לאדריכלים או מהנדסים בשביל שיקימו את עסקכם מחדש.

ביטוח ועדי בתים זהו ביטוח אותו מציעה שומרה למי שגרים בבית משותף, בכדי לבטח את החלקים המשותפים, כמו גם את מבני הדירות. הכיסוי הביטוחי מכסה בביטוח זה, כיסוי אש מורחב. כיסוי זה מגן עליכם מפני נזקים של שריפה אשר יכולים להיגרם למבנה הדירה שלכם או לחלקים המשותפים בבניין. עוד מכסה הביטוח כיסוי נזקי טבע. זהו כיסוי אשר יגן עליכם במקרים של נזקים שקרו כתוצאה מפגעי טבע שונים כגון רעידת אדמה. הכיסוי יכסה את ההוצאות בגין החללים המשותפים בבניין כמו גם נזקים למבנה הדירה שלכם. עוד, הכיסוי גם כולל הוצאות בגין ניקוי, סיוד והריסה אשר ידרשו בעת נזק טוטאלי לבניין הדירות.

ביטוח יהלומנים ותכשיטנים זהו ענף לביטוח אבנים יקרות, תכשיטים יהלומים וכדומה. מעט מאוד חברות ביטוח עוסקות בענף זה שכן הסיכון במקרים של גניבה או פריצה הינו גדול. עם זאת, שומרה צברה ידע רב כמו גם ניסיון אשר מאפשרים לה להפעיל פוליסות יחודיות מעין אלה. לחברת שומרה ישנה נציגות בבורסת היהלומים ברמת גן, והיא מבטחת את מיטב היהלומנים בישראל. הפוליסה הזו מעניקה ביטוח לכל הסיכונים בין אם אובדן הרכוש או נזק הנגרם על ידי תאונה, ובין אם גניבה ופריצה. כמו כן, החברה מפעילה הרחבה מיוחדת אשר מכסה בגין נזק בזדון, פרעות ומהומות.

Skip to content